Home Ekonomi Akın Tekstil kar dağıtmayacak

Akın Tekstil kar dağıtmayacak

by kurfarki

Akın Tekstil A.Ş’de kar payı dağıtmama kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Şirket tarafından 1 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve MGI Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen finansal tablolara göre 133.565.183 TL net dönem karı elde edildiği, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 13.648.196,44 TL cari yıl karı bulunduğu şirket yasal kayıtlarında yer alan diğer kaynaklarla birlikte dağıtıma konu edilebilir birikmiş yedekler toplamının 53.563.874,96 TL olduğu ve dağıtılabilir fon tutarının bu tutarla sınırlı olduğu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 132.882.773,18 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edildiği görülmüş olup, SPK tebliğinde uygun şekilde hesaplanan 2021 yılı kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere,
Vergi Usul Kanunu’na göre hesaplanmış 13.648.196,44 TL dönem net karından Türk Ticaret Kanunu’nun 519-1 maddesi uyarınca yüzde 5 oranında 682.409,82 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, Covid 19 pandemisinin iç ve dış piyasalarda, üzerindeki ve nihai tüketicilerin tüketim kararlarının üzerindeki etkisinin devam etmekte olması ve Ukrayna-Rusya arasında yaşanan çatışma ortamının yarattığı bölgesel ve küresel riskler nedeniyle kar dağıtım politikamız, şirket stratejilerimiz gereği şirketimizin mali yapısının korunması ve doğabilecek finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 2021 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve 2021 yılı karından genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir dönem karının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, bu hususların 2021 yılı olağan genel kurulunda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verildi.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment