Home Ekonomi Pardus’un sermaye artırımı ve halka arzı

Pardus’un sermaye artırımı ve halka arzı

by kurfarki

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin sermaye artırımı ve halka arzına ilişkin bildirim yapıldı.

Güler Yatırım Holding A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 141.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 55.000.000 TL tutarında artırılarak 196.000.000 TL’ye çıkartılması, arttırılmasına karar verilen her biri 1 TL nominal değerli toplam 55.000.000 TL nominal değerli payların tamamının (B) Grubu hamiline pay olarak ihraç edilmesine,
ihraç edilecek 55.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş paylarının halka arzında, toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin mevcut ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş’nin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş sermayesinde sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylar ile Murat Güler’in sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylar olmak üzere toplam 11.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu mevcut payların da Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 24. maddesi çerçevesinde ek satış yoluyla sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine yönelik karar verilmiş olup, daha önce 29.03.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulan 29.03.2022 tarihli yönetim kurulu kararında yer alan 50.000.000 TL tutarındaki sermaye artırım tutarı 55.000.000 TL olarak, toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde yapılacak ek satış tutarları ise Güler Yatırım Holding A.Ş’nin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş sermayesinde sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL ve Murat Güler’in sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 11.000.000 TL olarak güncellenmiştir. Bu kapsamda, şirketimizin 12.05.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin halka arzında toplanacak kesin talebin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından satışa sunulan 55.000.000 TL nominal değerli paylardan fazla olması halinde, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş sermayesinde şirketimiz tarafından sahip olunan toplam 35.250.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylardan, 5.500.000 TL nominal değerli kısmının VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 24. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş’nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment