img

Piyasadan haberler


TDGYO… Şirket portföyünde yer alan İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy Mahallesi 717 ada 42 ve 43 parseller bünyesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hisselerin satışına yönelik ihaleler 07.09.2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda gerçekleştirilmiştir. Muhammen bedelleri 717 ada, 42 parsel için 737.850 TL, 717 ada, 43 parsel için 3.283.500 TL olarak belirlenen taşınmazların satış ihalesi şirketimiz lehine sonuçlanmıştır. İhale sonucunda şirketimiz 717 ada, 42 parsel 810.000 TL, 717 ada, 43 parsel 3.610.000 TL bedel ile satın almayı hak kazanmıştır. Şirketimiz, söz konusu gayrimenkuller için Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ‘ye 24.08.2022 tarih, 22-160 sayılı değerleme raporu hazırlatmıştır. Yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen şirketimiz söz konusu taşınmazlardaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi hisselerinin tapu devrini bugün itibari ile gerçekleştirmiştir. Şirket 05.04.2022 tarih, 2022/10 sayılı yönetim kurulu kararının içeriği; "İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy mahallesinde yer alan 815,09 m2 büyüklüğündeki 717 ada, 42 ve 43 no'lu "Arsa" vasıflı parseller üzerinde "Konut" alanlarından oluşacak projenin geliştirilmesi amacıyla, arsa malikleri ile "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" imzalanmasına, arsa payını devretmek isteyen maliklerin hisselerinin satın alınması hususunda Genel Müdürlük makamının yetkilendirilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir." şeklindedir.

TVB, VAKBN… Banka yönetim kurulunun kararı ile İFM Projesi alanında bulunan, mülkiyeti Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait 3328 ada 12 parselde kayıtlı B Blok'taki, zemin kat ve 1.normal katta yer alan ve shop mix alanı olarak ayrılmış olan dükkânlar haricindeki alanların tamamının, aylık 13.650.000 TL + KDV bedel üzerinden 5 + 5 yıl süre ile kiralanması ve işbu kiralamaya ilişkin olarak her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi konusunda Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır.

HALKB.. İlgi: 16.10.2019, 17.02.2021, 22.10.2021 ve 17.01.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca ABD Yargıtay Mahkemesi (Supreme Court of the United States) nezdinde gerçekleştirmiş olduğu temyiz başvurusu, anılan Yüksek Mahkeme tarafından 3 Ekim 2022 tarihinde kabul edilmiştir. Bundan sonraki süreçte Yüksek Mahkeme, FSIA (Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası) temyizimizi esastan görüşmeye başlayacaktır. Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi'ndeki yasal sürece dair verilen durdurma kararı devam edecektir.

SUWEN… Şirket'imiz, 6 Eylül 2022 – 3 Ekim 2022 tarihleri arasında yurtiçinde; Tokat Novada ve Kayseri Tuna Life AVM konumlarında 2 yeni mağaza açılışı gerçekleştirmiştir. Açılan bu mağazalar ile birlikte Şirket'imiz yurtiçinde 150, Romanya'da 4 ve Kıbrıs'ta 1 olmak üzere toplam 155 mağazaya ulaşmıştır.

YEOTK… Şirket ile İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (İSKEN) arasında Sugözü Termik Santraline Hibrit Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu Mühendislik, Tedarik ve Yapım İşleri kapsamında bugün (03/10/2022) sözleşme imzalanmıştır. Toplam sözleşme bedeli 15.627.250 USD'dir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Vakıf Katılım

 

Haber Aboneliği

CANLI YAYIN EKRANI

Reklam Pazarı

Reklam İçeriği

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Dünya Genelinde Son Depremle

Dolar Fiyatı

 

 

724ilanbul

Araba Hayali

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.