Home Ekonomi Uşak Seramik’ten bedelli sermaye artırımı

Uşak Seramik’ten bedelli sermaye artırımı

by kurfarki

Uşak Seramik Sanayi A.Ş’de bedelli sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketin yatırım ve buna bağlı olarak büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün arttırılmasına yönelik olarak esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden şirketimizin 1.000.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 245.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 343.000.000 TL artırılarak 588.000.000 TL’ye çıkarılmasına, ana sözleşmenin 6. maddesinde yönetim kuruluna verilen yetki uyarınca, ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 Türk Lirası nominal değerli her bir pay 1,00 Türk Lirası fiyat üzerinden kullandırılmasına, iş bu sermaye artırımı ihraç edilecek paylar için ortakları yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15  gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son günün resmi tatile rastlatması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşacak fiyattan borsada satılmasına, arttırılan 343.000.000 TL nominal değerli payların ihraç ve satışına ilişkin izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurulmasına, SPK VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 33. maddesi sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanmasına, işbu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ve diğer merciler nezdinde tüm gerekli başvuruların yapılması, bu kapsamda tüm gerekli dokümanların, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun hazırlanması, ilanların ve söz konusu olacak diğer beyanların, belgelerin onaylanması, kabul edilmesi, imzalanması, yeni pay alma hakkı kullanımı süresinin izahnamede açıklanmak suretiyle belirlenmesi ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi, işlemlerin gerçekleştirilmesi için yönetimin yetkili kılınmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment